Disclaimer

Hermes Tuinhuizen B.V. (Kamer van Koophandel: 76602206), hierna te noemen Hermes, verleent u hierbij toegang tot www.hermestuinhuizen.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Hermes behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op www.hermestuinhuizen.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Hermes Isolatie.

Beperkte aansprakelijkheid

Hermes spant zich in om de inhoud van www.hermestuinhuizen.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.hermestuinhuizen.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Hermes.
In het bijzonder zijn alle prijzen op www.hermestuinhuizen.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op www.hermestuinhuizen.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Hermes nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Hermes.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Hermes, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Interesse in onze producten?

De tuinhuizen en schuttingen van Hermes Tuinhuizen worden uitsluitend verkocht door onze resellers, die desgewenst ook zorgdragen voor de montage. We brengen u graag met een reseller in contact.

Download onze brochure

Wilt u alles over onze tuinbergingen, tuinhuizen met overkapping en schuttingen op uw gemak teruglezen? Vul uw naam en e-mailadres in en ontvang onze brochure binnen 1 minuut in uw mailbox.

Reseller worden?

Wilt u een resellers worden voor onze producten? Om reseller te worden moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit bespreken we graag onder een bakje koffie! Ontdek of Hermes reseller wilt worden...